Privacy beleid

UW PRIVACY IS BELANGRIJK


ZIN AAN TAFEL respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil ZIN AAN TAFEL duidelijkheid scheppen in hetgeen ZIN AAN TAFEL met uw gegevens doet.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ZIN AAN TAFEL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek.

ZIN AAN TAFEL GEBRUIKT DE VERZAMELDE GEGEVENS OM HAAR KLANTEN DE VOLGENDE DIENSTEN TE LEVEREN:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Als u besluit een reactie in ons gastenboek te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

ZIN AAN TAFEL VERKOOPT UW GEGEVENS NIET!
ZIN AAN TAFEL zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of wanneer verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel of op uw uitdrukkelijke verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ZIN AAN TAFEL gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ZIN AAN TAFEL geen cookies ontvangt.

BEZOEKERSGEGEVENS STATISCHE DOELEINDEN:
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de ZIN AAN TAFEL website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

KOPPELING MET ANDERE WEBSITES:
ZIN AAN TAFEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

BEZOEKERSGEGEVENS AANMELDEN NIEUWSBRIEF:
Bezoekers die bij de registratie aangeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy of Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

DISCLAIMER:

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van ZIN AAN TAFEL.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. ZIN AAN TAFEL behoudt zich het recht voor deze informatie te corrigeren zonder u hierover in te lichten.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Door ZIN AAN TAFEL per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

ZIN AAN TAFEL staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

GEBRUIK

De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik (hacken, overvloedige database sessies etc.) behouden ZIN AAN TAFEL zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen.

ALGEMENE VRIJWARING

Bij het gebruik van deze webwinkel zal u ZIN AAN TAFEL en al haar werknemers, licentiehouders, leveranciers en klanten vrijwaren van gerechtelijke en buiten-gerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.